MG4 već od 19.900 €

 • Stara cijena MG4 Standard: 31.900€ – 1.000€ popusta = 30.900€ – 9.000€ subvencija = 21.900€
 • Nova cijena MG4 Satndard: 28.900€ – 9.000€ subvencija = 19.900€
 • Na svim ostalim verzijama nema promjene u cijeni

MG5 već od 24.900 €

 • Stara cijena MG5 Comfort Standard Range: 37.900€ – 2.000€ popust = 35.900€ – 9.000€ subvencija = 26.900€
 • Nova cijena MG4 Comfort Standard Range: 33.900€ – 9000€ subvencija = 24.900€  
 • Na verziji Long Range nema promjene u cijeni

MG5 već od 24.900 €

 • Stara cijena ZS EV Comfort Standard Range: 37.900€ – 2.000€ popust = 35.900€ – 9.000€ subvencija = 26.900€
 • Nova cijenabZS EV Comfort Standard Range: 33.900€ – 9000€ subvencija = 24.900€  
 • Na verziji Long Range nema promjene u cijeni

MG EHS već od 29.900 €

 • Stara cijena MG EHS Comfort: 37.900€ – 5.000€ subvencije = 32.900€
 • Nova cijena MG EHS Comfort: 34.900€ – 5.000€ subvencija = 29.900€
 • Na verziji Luxury nema promjene u cijeni